DOFINANSOWANIE

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie

Nazwa operacji: „Prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Leonarda w Pajęcznie pochodzącym z XVIII w. co sprawi, że obiekt zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń i stanie się elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez następujące wskaźniki jego operacji tj. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – szt. 1.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 52 999,00 zł

Projekt i wykonanie DUX Promotion

Live Chat Software