Siostry Zakonne

dom zakonny

Siostry Westiarki Jezusa ul Mickiewicza 39

przełożona: S.Urszula

s. Sylwia

s. Kazimiera

s.Henryka

Projekt i wykonanie DUX Promotion