Sakramenty

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu udzielamy dzieciom z rodzin mieszkających na terenie naszej parafii wymagane dokumenty:

 1. akt urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych,

Na rodziców chrzestnych wybieramy praktykujących katolików. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, czy małżeństwie bez ślubu kościelnego.

Bierzmowanie

 1. Przygotowanie trwa 3 lata.
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych mają spotkania formacyjne w domu parafialnym ( w czwartki po Mszy. Św )
 3. Nieodłącznym elementem formacyjnym jest życie sakramentalne: niedzielna Msza Św., częsty sakrament pokuty , Eucharystia

Sakrament Eucharystii

 1. Msza Św. tygodniu o godz. 6:30, 7:00 i 18:00
 2. W niedzielę o godz: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Pokuta

Spowiadamy każdego dnia przed i w czasie Mszy Św. oraz w pierwsze piątki miesiąca 

Sakrament Chorych

1. W niebezpieczeństwie śmierci - udzielany na każde wezwanie.

2. W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz.9:00 chorzy mają możliwość przyjęcia w domu sakramentów : pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii

 

Sakrament Małżeństwa

Pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa winni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed datą ślubu z dokumentami:

 1. dokument z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny jest 6 miesięcy)
 2. z dowodem osobistym
 3. aktualną metryką chrztu św.(ważna do 6-ciu miesięcy)
 4. świadectwem bierzmowania (jeśli nie jest odnotowany na metryce chrztu św.)
 5. z zaświadczeniem  ukończenia nauk przedślubnych

Projekt i wykonanie DUX Promotion